Aşk Aforizmaları

Aşk Aforizmaları

”Aşk herkesi eşit kılar.” (Cervantes)

”Aşk, değişmeyince ölür.” (Ahmet Haşim)

”Aşk, duyguların şiiridir.” (Balzac)

”Ey aşk, güzel ve kısasın!” (Schiller)

”Evlilik aşkın mezarıdır.” (Stendhal)

”Aşkı akılla yenmek mümkün değildir.” (Gançarov)

”Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir.” (A. Salle)

”Aşk, aklın en soylu zaafıdır.” (John Dryden)

”Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.” (Victor Hugo)

”Aşk, kendi rolünü oynatır.” (Emmet Fox)

”Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır.” (Napolyon)

”Aşk ve şüphe bir arada bulunmaz.” (Halil Cibran)

”İlk ve son aşkımız kendimize karşı olandır.” (Bovee)

”Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir.” (Balzac)

”Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa….” (Mevlana)

”Aşk, iki iken bir olmak demektir.” (Victor Hugo)

”Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır.” (Bulor)

”Aşk, çılgınlık değilse aşk değildir.” (Barca)

”Saygı olmayan yerde aşk da olmaz.” (Emile Zola)

”Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır.” (H.Heine)

”En tatlı gelen sevinç ve en kötü gelen acı aşktır.” (Bailey)

“Aşk doğanın toplumdan aldığı ganimettir.” (Rivarol)

”Aşk, sürekli bir mutluluktur.” (George Sand)

”Aşk, aşık ile maşuk arasında bir maskedir.” (Halil Cibran)

”Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.” (Antoine Bret)

”Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar.” (Goethe)

”Aşk köpeği bile kafiyeli havlatır.” (Baument ve Flecther)

”Aşkı gerçekten isterseniz sizi bekler bulacaksınız.” (Oscar Wilde)

”Ayrılık aşkı keskinleştirir, beraberlik güçlendirir.” (Thomas Fuller)

”Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.” (Mevlana)

”Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır.” (Geraldy)

”Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa.” (Aşık Veysel)

“Tanrı yarattıklarına tek bir dayanak verdi: Aşk” (Carmen Sylva)

”Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.” (Montaigne)

”Aşk, evliliğin şafağı, evlilik aşkın akşamıdır.” (De Find)

“Sadece, aşka tutunabilme gücü olanlar sevilebilir.” (Adorno)

”Aşksız evlilik, evliliksiz aşk doğurur.” (Benjamin Franklin)

”Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.” (Holty)

”Kıskançlıkta gururun payı aşktan fazladır.” (La Rochefoucauld)

”Hiçbir şey aşka kin kadar yakın değildir.” (Raif Necdet Kestelli)

”Aşk, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ateşten bir merdivendir.” (E.Geibel)

İlginizi çekebilir:  İltifat Sözleri 2021

”Aşk,davaya benzer,acı çekmek de şahide;şahidin yoksa davayı kazanamazsın.” (Mevlana)

”Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur.” (Jeremy Bentham)

”Aşk dostluğu,dostluk aşkı yok eder.” (La Bruyere)

”Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.” (Sokrat)

”Kadınların aşkları suya yazılmış inançları da kuma çizilmiştir.” (Aytoun)

”Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.” (La Cordaire)

”Aşk, aşıklara şarabın sarhoşlara yaptığı etkiyi yapar.” (Lessage)

“Aşk, bir başkasının ruhu olma isteğidir.” (Friedrich E. Schleiermacher)

”Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.” (Bernard Shaw)

”Aşk bir kum saati gibidir; kalp dolarken beyin boşalır.” (Jules Renard)

”Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir…” (Shakespeare)

”Aşk, aleyhine binlerce şey söylenir ama insanoğlu yine de onsuz yapamaz.” (Peyami Safa)

”Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.” (Tolstoy)

”Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.” (Mark Twain)

”Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.” (Bailey)

”Aşk dünya tarihinin nihai amacı, evrenin amen(tüsü)dür.” (Novalis)

”En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandır.” (Somerset Maugham)

”Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır.” (Moliere)

”Erkekler, kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler.” (Oscar Wilde)

”Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa ,kalp sayısı kadar da aşk çeşidi vardır.” (Tolstoy)

”Yaşınız sizi aşktan korumaz. Ama aşk bir dereceye kadar yaşlılıktan korur.” (Jean Moreau)

”Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan … Hayır.” (Duclos)

”Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.” (Konfüçyüs)

”Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yanlız kalırlar.” (Newton)

”Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır.” (Freud)

“Bir kadının dudakları onun ruhuna açılan en güzel kapıdır.” (Nietzsche)

”Hakiki aşk kılıç yarası gibidir, yara kapansa da izi mutlaka kalır.” (Ahmet Altan)

”Aşk bir seçimdir. Basit ya da mutlaka mantıklı bir seçim değil.” (Carter Heyward)

”Evlilikte aşk varsa alışkanlık onu öldürebilir, yoksa yaratabilir.” (Alexandre Dumas Fils)

”Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.” (Franz Xaver Von Baader)

İlginizi çekebilir:  Asker Sevgiliye Sözler

”Aşk insanın nesneleri, olmadığı şekliyle gördüğü durumdur.” (Nietzsche)

”Şair aşkın peşindedir ama aşkının öznesi hep değişkendir.” (Didem Burak)

”Aşka insan kendini aldatarak başlar ve başkalarını aldatarak bitirir.” (Oscar Wilde)

”Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar.” (Stendal)

”Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır.” (Albert Camus)

”Aşk bir seçimdir. Basit ya da mutlaka mantıklı bir seçim değil.” (Carter Heyward)

”Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir.” (Albert Hubbart)

”Aşk,insan türünü sürdürmek için bireye kurulmuş tuzaktan başka bir şey değildir.” (Schopenhauer)

”Gerçek aşk; herkesin konuştuğu, pek azının gördüğü hayaletlere benzer.” (Stanislaus Leszcynski)

”Aşk dediğimiz şey,arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.” (Montaigne)

”İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.” (Leonardo da Vinci)

”Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız.” (Descartes)

”Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister.” (Delacroix)

“Aşk, insanın tabiat karşısındaki kibirli duruşuna verilmiş bir cezadır.” (Oktay Taftalı)

”Aşkın bulunduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve bayağı değildir.” (A.Smith)

”İlk aşkımız biraz sersemlikle bir hayli meraktan ibarettir.” (Bernard Shaw)

”Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer.” (Douglas Ferrola)

”Çoğunlukla güçlü olmak için, rahatımızı sağlığımızı hatta aşkımızı feda ederiz.” (Anonim)

”Hürriyet peşinde koşarken düşünen insan aşkı elinden kaçırır.” (A. Okay)

”Aşk iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selamlamasıdır.” (Rainer Marie Rilke)

”Aşk,bir kez ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir.” (George Sand)

”Gerçek aşk sessizce gelir. Çanların çaldığını duyuyorsanız kulaklarınızı kontrol edin.” (Erich Segal)

“Aşktan korkmak, hayattan korkmaktır ve hayattan korkanın dörtte üçü ölmüştür.” (Bertrand Russel)

”En korkak erkek bile aşk ve namus söz konusu olduğunda aslan kesilir.” (Çin Atasözü)

”Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı.” (Faulkner)

İlginizi çekebilir:  Tanışma Sözleri

”Aşk, deniz meltemleri gibidir; sesini duyarız, nereden nereye gittiğini kestiremeyiz.” (Borne)

”Aşk gül olsaydı ben de yaprak yaşamımız birlikte geçerdi yağmurda güneşte.” (Algernon Charles Swinburne)

”Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider.” (Cenap Şehabettin)

”Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır.Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.” (Cenap Şehabettin)

”Dünya kuruldu kurulalı bilinir: aşk, derinliğinin farkına, ancak ayrılık saati gelip çattığında varır.” (Halil Cibran)

”Aşk,ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer.Daha dün bütün görkemiyle orada dururken bugün bakarız,yerinde yeller eser.” (Montherlant)

”Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarlığında artık zevkler için yaşanmaz, acılar için yaşanır.” (La Rochefoucauld)

”Aşk,küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır,tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi.” (La Rochefaucauld)

”Yeni dünyada aşk; birinci mevkide beş paralık, ikinci mevkide yandım aman, üçüncü mevkinin de aşka mecali yok.” (A. Okay)

”Büyük aşklara tutulmuş olanlar,kendilerine geldiklerinde bütün ömürlerince hem memnun hem de pişman olurlar.” (La Rochefaucauld)

“Aşk, doğanın bireyi kendinden çıkarıp bir başkasına doldurma deneyiminin belki de en yüksek derecesidir.” (Jose Ortega y Gasset)

”Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez… Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz…” Francis Bacon

”Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar.” (Balzac)

”Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz… Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır.” (Epikür)

”Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?” (J. J.Rousseau)

”Aşk hatalara karşı daima kördür, daima mutluluklara meyillidir. Kanun tanımaz, kanatlıdır ve tutuklanamaz. Kafaların bütün zincirlerini kırar geçer.” (William Blake)

”Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. aşk duyuların bir hummasıdır.” (La Rocheffoucauld)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.