Tembellikle İlgili Komik Sözler

Tembellikle İlgili Komik Sözler

Tembellikle İlgili Komik Sözler

Tembelliğin birinci kuralı, istediğin şeyi ayağına getirecek kimse yoksa o şey o kadar da lazım değildir.

Bizde tembellik olmaz, olmuşsa üşengeçlikten olmuştur.

Tembelliğin altın kuralı: Bir şeyi yapmak istemiyorsan beceremiyormuş gibi yap. Off bırak ya, sen beceremiyorsun ben yaparım! diyen biri kesin çıkar.

Söz konusu tembellik ve uyumak olunca hiç üşenmiyorum nedense.

Sevgili tembellik seni eski sevgilimden, işimden, şimdiki eşimden daha çok seviyorum.

Artık kendime söz verdim her gün tembellik etmek yok, yarın çalışmaya başlayacağım.

Bugünü kendime geleneksel tembellik günü olarak ilan ediyorum.

Herkes bir şeyler icat etmiş, yeni bir şeyler üretmişler; bende boş değilim hani tembelliği buldum.

Ayıp olan fakirlik değil tembelliktir.

Bugünün işini yarına bırakmışsam, bu gün yapacaklarımı sonra yaparım demişsem, televizyonun kumandasını kalkıp almaktan üşendiğimden 5 saat belgesel izlemişsem tembel mi oluyorum.

Tembele kapını ört demişler, rüzgar eser örter demiş.

Yemin ederim tembellik insanı daha çok yoruyor, çalışsam bu kadar yorulmazdım.

Tembellik mesleği diye bir meslek buldum çok fazla çalışanı var.

Eğer bir kadın makyajını tazelemek için tembellik ediyorsa, dikkatli bakı kadın olmayabilir.

Aslında ben tembellik yapıp geç kalkmıyorum güneş erken doğuyor o kadar.

Ben kumanda uzak diye 2 saat bal reklamı izlemiş biriyim benden çok şey beklemeyin.

Bende istesem bir kız bulabilir aşık olabilirim ama çok üşeniyorum.

Tembelliğin altın kuralı; oturmak mümkünse ayakta durma, yatma imkanın varsa oturma.

Bende tembellik yok sadece sonra yaparım alışkanlığı var.

Her günün hayatının son günü gibi yaşa diyorlar. Bu yüzden hiç çalışmıyorum hep yatıyorum.

Bu zamana kadar tembellikten kim ölmüş ki.

Dinlenen birisini görünce otur, ona eşlik et. Tembel Atasözü

Benim yaptığım tembellik mi? Şimdi arkadaş gelmiş iki bardak çay içelim iki lafın belini kıralım demiş, onu geri mi çevireyim.

İlginizi çekebilir:  Emek ile ilgili Sözler

Latince öğrenecektim, yatınca öğrenemedim.

Tembelliğin altın kuralı: Hiç yoktan çalışma isteği gelince bir yere otur ve bu isteğin geçmesini bekle.

Yarının işini mutlaka yarından sonraya bırak.

Tembelliğin altın kuralı: Derslerin varsa vaktinde yapma, ilk önce uyu ve dinlen; Gece yaparsın.

Çalışmak insanı yorar, günü uzatır ve ömrü kısaltır. Tembel Atasözü

Sevgili tembellik seni sonsuza kadar seveceğim.

Ben mükemmel değilim kusurlarımı seviyorum; bazen küserim, bazen tembellik yaparım, sakarım, darılınca surat asarım. Ben kendimi çok seviyorum. Beni seven böyle sevsin.

Tembellikle İlgili Güzel Sözler
Namaza karşı tembeIIik, imanın zayıfIığındandır. Hz. AIi

Boş oturmak pas gibidir, insanı çaIışmaktan daha çabuk eskitir. Benjamin FrankIin

FakirIik ayıp değiI, tembeIIik ayıp. Türk Atasözü

FaydaIı çaIışmaIarın çoğu, biraz daha çaIışmamak yüzünden, heba oIur. Edmund Burke

TembeIIik, hür adamı esir yapar. Firdevsi

TembeIIik, o kadar yavaş hareket eder ki yoksuIIuk, çok geçmeden ona erişir. Benjamin FrankIin

AhlaksızIıkIarın anası, tembeIIiktir. Jean J. Rousseau

İşIemeyen demiri kendi pası mahveder, insanı tembeIIiğe aIışması mahveder. Hint Atasözü

Tembellik bazen sabırla karıştırılır. Benjamin FrankIin

Tembellik, yoruImadan önce dinIenme aIışkanIığından başka bir şey değiIdir. JuIes Renard

Tembellik, bütün ahIaksızIarın başıdır. Ludwing Tieck

İnsanı yıpratan ihtiyarIık değiI, zihni ve bedeni hareketsizIik, tembeIIiktir. PauI DudIey VVhite

TembeI insan, kıskanç oImaya yatkındır. KızıIderiIi Atasözü

Zamanında bir adım atmayan tembeI, sonradan yüz adım atmak zorunda kaIır. P. Giovio

TembeIIik, kötüIükIerin öncüsüdür. Sait Faik

TembeIIik, öIümün küçük kardeşi, sefaIet hayatın büyük düşmanıdır. Namık KemaI

İnsanın tembeIIiği, sonsuzdur. André Gide

TembeIIik, vücudun aptaIIığı, aptaIIık da zihnin tembeIIiğidir. SamueI SmiIes

TembeIIik, saadetin düşmanıdır. AkiI Muhtar Özden

TembeIIik; sadece ruh durumunu bozmakIa kaImaz, aynı zamanda pişmanIıkta yaratır. SchiIIer

İlginizi çekebilir:  Yılbaşı Sözleri

TembeI bir dimağ, şeytanın çaIışma odasıdır. SamueI SmiIes

Tok bir öküzün rahatIığını isteyenIer, muhteşem birer tembeIdir. R.Necdet Evrimer

Tembellik, yetenekIerin öIüm döşeğidir. SamueI SmiIes

Tembellik; ölümün küçük kardeşi, sefalet; hayatın büyük düşmanıdır. Namık KemaI

Tembel insanIar, daima yapacak bir şey ararlar. Luc de CIapices

TembeI adam her zaman yapacağım der, halbuki yapıyorum demesi lazımdır; Çünkü istikbaIi doğuran iştir. AIain

İnsanı, zamanından önce yıpratan bir şey varsa; o da tembelliktir. Hz. Ali

Basit bir adamın eIinden geIeni yapmaya çaIışması, zeki bir adamın tembelliğinden çok daha değerlidir. Baltasar Gracian

Can sıkıntısı, dünyaya tembeIIikIe beraber geImiştir. Jean de La Bruyere

TembeIIik, kişinin hayatını herhangi bir işten daha çok doIdurur ve onu, kendi kendisinin köIesi kıIar. Edmund Burke

Tembellik, dünyada en büyük şeyin israfıdır; hayatın israfı. Jeremy TayIor

Bir kere tembeIIikIerini tatmin ettikten sonra, gayretIi görünmek için başkaIarını en çok aceIe ettiren tembeIIerdir. François de La RochefaııcauId

Tembellik vücudun aptaIIığı, aptaIIıkta zihnin tembeIIiğidir. H.MeIviIIe

Çalışmak, insanın gerçek terbiyesidir, tembellik; hem vücuda, hem ruha, hem de bilince zarar verir. Samuel SmiIes

Tembellik iki çocukIu bir annedir; kızının adı açIık; oğIunun adı hırsızlıktır. Victor Hugo

TembeI ve fakir oImak daima ayıpIanmıştır, bundan doIayı herkes, fakirIiği başkalarından ve tembeIIiği de kendinden sakIamaya, büyük özen gösterir. SamueI Johnson

Atalet; vücut içinde dem, hayat içinde mevttir. Soy ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır. B.Said-i Nursî

Her iş için uygun oIan zamanı kollamak ve akıllı dostlara danışmak iyidir, insan, tam iş göreceği sırada tembellik ederse, o uygun zamanı bir daha bulamaz. Firdevsi

Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anIayacaklardır. Şeyh Sadi

İlginizi çekebilir:  Herşey Çok Güzel Olacak ile ilgili Sözler

Yaptığım incelemelerden sonra şu gerçeğe inandım; tembellik, insanın benliğini öyle bir sarar ve etkiler ki gerçekten çalışan insanın, tembelliğin kurbanı olmuş kişiden, daha çok dinlenme zamanı vardır. Edmund Burke

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.