Osmanlı Padişahlarının Tarihe Geçen Sözleri

Osmanlı Padişahlarının Tarihe Geçen Sözleri

Osmanlı Padişahlarını mücerred bir devlet yöneticisi olarak düşünemeyiz. Onlar halifelikle âlemi islâmın soylarından ötürü türk dünyasının lideriydi. Bu nedenle dünya üzerinde bu iki gücü https:// /osmanli-padisahlarinin-tarihe-gecen-sozleri/ birleştirebilen tek devletti. Alemi İslâmın içinde araplar, iranlılar, hintler, afganlar, kürtler, lazlar, gürcüler, abhazlar, pakistan, malezya, endonezya gibi kadim milletler yer almaktaydı.

Türk dünyasında ise kırım, azeriler, kırgızlar, tatarlar, kazaklar türkmenler ve islamiyeti kabul etmiş altınordu[moğol] gibi savaşçı toplumlar yer almaktaydı. Savaş durumunda bütün milletler Osmanlı’nın yardım çağrısına cevap vermekteydi.

Osman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve tüm padişahların babası. Maddi ve manevi yaşantısıyla 6 asırlık devletin temellerini atan hükümdar. Dünya tarihinin en önemli siyasi liderlerinden.

Osman Gazi’nin tarihe geçen sözleri

Padişahların özlü sözleri kadar Türk tarihine damgasını vuran bir de vasiyetleri vardır; Osman Gazi’nin oğlu Orham Gazi’ye yazdığı vasiyette bunlardan biridir.

Osman Gazi’nin 1326’da Söğüt’te vefat etmeden önce oğlu Orhan Gazi’ye yaptığı bu vasiyet tam bir siyasetnâme niteliğindedir.

“Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme! Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma, adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”

Orhan Gazi’nin sözleri ve vasiyeti
Orhan Gazi’nin sözleri ve vasiyeti

Orhan Gazi’nin tarihe geçen sözleri

Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.

I.Murat Hüdavendigar ve Sözleri
I.Murat Hüdavendigar ve Sözleri

I.Murad Hüdavendigar’ın tarihe geçen sözleri

İslam’ın zaferi benim kurban olmama bağlı ise, şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak’tan dua ve niyaz etmiştim. Duam kabul olundu. Büyük Allah’a hamd ve sena olsun ki, hayatım, askerlerimin zaferini gördükten sonra sona eriyor. Oğlum Bayezid’e biat ediniz. Sakın esirleri incitmeyiniz. Mal ve namuslarına tecavüz etmeyiniz. Ben artık sizleri ve kahraman ordumuzu Büyük Allah’a emanet ediyorum.

İlginizi çekebilir:  Ünlü Düşünürlerin Sözleri

Şu ahmak zalimin yaptığı işe bakın! Ben Allahu Taala yolunda, ülkemi bırakıp bir aylık yol kâfir içine gireyim, gece-gündüz ömrümü gazaya sarfedeyim, yeyip içmeyi terkedeyim, belâ ve mihneti seçeyim, o gelsin, bir bölüm mazlum Müslüman’ın üzerine düşsün yağma etsin, incitsin — I.Murat Kosava Savaşı için sefere çıktığında Karamanoğlu Ali Bey’in Beyşehir’i yağmaladığını duyunca

Yıldırım Bayezıt Han ve Sözleri
Yıldırım Bayezıt Han ve Sözleri

Yıldırım Bayezıt’ın tarihe geçen sözleri

Kendini tehlikeye atmaktan korkanın başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Hizmet sırası bize geldi, koca Gazi, atımız eğerlensin.

Sultan II.Murad Han ve Sözleri
Sultan II.Murad Han ve Sözleri

II.Murad’ın tarihe geçen sözleri

II.Murad Han ilim erbâbını çok sever ihtiyaçlarını giderirdi.  Hafta da iki gün ilim meclisinde bulunurdu. II.Murad ibadetlerine düşkün ilmî bilgisi ziyade olan bir padişahtı. Kendisinde vera, haya, takva gibi erdemler mevcuttu. Evlatlarını hayırlı bir şekilde büyütüp evlendirdikten sonra veziri Çandarlı İbrahim Paşaya dönmüş; “Geriye iman ile gitmek kaldı!”
– Koca Çandarlı! Bu dünyada arzulanan nedir ki? Oğul evermek, kız çıkarmak mı?!… Bunları Hz. Allah’ın izniyle yerine getirdik. Geriye iman ile gitmek kaldı, demişti.
Vefat ederken, veziri Halil Paşa’ya şunları söyledi:

Fatih Sultan Mehmet Han ve Sözleri
Fatih Sultan Mehmet Han ve Sözleri
Fatih Sultan Mehmet Han ve Sözleri

Osmanlı padişahları içerisinde hem islâm dünyasında hemde batıda en çok sevilen ve saygı duyulan hükümdarlardan biridir. Gelin hep birlikte cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet’in sözlerine kulak verelim:

Fatih Sultan Mehmet Han’ın tarihe geçen sözleri

 • Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan :
 • Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:
 • “Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.”
  “İmparatorunuza söyleyin. Bu “Cihan İmparatoru” Sultan I. Mehmet Han öncekilere benzemez. Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.”
 • “Ya ben Bizans’ı alırım; ya da Bizans beni.”
  “Fatih olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim.”
 • “Yapmak istediğimi sakalımın bir tek teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım.”

Yavuz Sultan Selim Han ve Sözleri
Yavuz Sultan Selim Han ve Sözleri
Yavuz Sultan Selim Han ve Sözleri

Yavuz Sultan Selim’i hepiniz yakinen tanıyorsunuz. Osmanlı Tarihi’nin en karizmatik en güçlü padişahlarından biridir. Savaş meydanlarındaki mahareti kadar zeki ve bilgili bir şahsiyetti. İran Şahı Şah İsmail ile yaşadığı hadise onun bu karakterini gözler önüne seriyor.

İlginizi çekebilir:  Kaşgarlı Mahmut Sözleri

Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe geçen sözleri

Yavuz Sultan Selim Padişah olmadan önce Şah İsmail’in ülkesine gider ve saraya girmenin yollarını arar. Birden aklına Şah İsmail’in satrancı çok sevdiği gelir ve köylerde kasabalarda santranç oynayarak nam salar. Şah İsmail bu kişiyi merak eder ve sarayına çağırır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail satranca başlarlar.Biraz zaman geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’i Şah Mat eder ve yener. Şah İsmail bu duruma kızar ve Yavuz Sultan Selime ; “Sen Nasıl Şah’ını Şah Mat Etme Cürretinde Bulunursun” diyerek tokat atar.

Yavuz Sultan Selim özür diler ve ülkesine döner. Aradan zaman geçer ve Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim bir savaşta karşı karşıya gelir. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i yener. Ardından o meşhur şiirini yazar:

Yani bugünün türkçesiyle: Şahım sen herkesi kendine sadık dost sanma Sen herkesi dost sanma belki o düşmanın olur Belki o kişi alemlerde sözü geçen olur Dost olur düşman olur sözü geçen olur hükümdar olur.

Sözlerin taşıdığı anlamdan daha da ilginç olanı soldan sağa, yukarıdan aşağı nasıl okursanız okuyun aynı dizeleri görüyoruz. Bu da Yavuz Sultan Selim Han’ın edebi olarak ne kadar iyi olduğunun göstergesidir.

 • Sanma sakın………. herkesi sen…………… sadıkâne………… yâr olur.
 • Herkesi sen………….dost mu sandın……… belki ol…………… ağyar olur.
 • Sadıkâne……………..belki ol…………………..âlemde…………… serdar olur.
 • Yâr olur………………..ağyar olur………………serdar olur………..dildâr olur.

Kanuni Sultan Süleyman Han ve Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman Han ve Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman Han ve Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman namı diğer muhteşem Süleyman Osmanlı Devleti’nin onuncu imparatoru ve 89. halifesidir. Kanunları ile meşhur olan I.Süleyman “Kanunî lakabıyla meşhurdur. 46 yıl ile Osmanlı İmaparatorluğu’nun en çok sefere çıkan ve en fazla tahtta kalan padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın sözleri tarihe geçmiştir. Bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman’ın tarihe geçen sözleri

“Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir. Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah’ın bir lütfudur. Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.”

3.Mehmet’in Sözleri
3.Mehmet’in Sözleri
3.Mehmet’in Sözleri

Ecdadı Ertuğrul ve Osman Gazi’nin sancak mirasını son kez uygulayan padişahtır. 30 yıl sonra 3.Süleyman’dan sonra ilk kez ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır. 92. Emiru’l Müminindir. Sancaktan gelip Osmanlı tahtına çıkan son padişahtır.

İlginizi çekebilir:  Aziz Sancar Sözleri

III.Mehmet’in tarihe geçen sözleri

Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza  ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir.

Sultan II.Mustafa ve Sözleri
Sultan II.Mustafa ve Sözleri
Sultan II.Mustafa ve Sözleri

Sultan II.Mustafa’nın tarihe geçen sözleri

Zevk ve sefayı kendimize haram eyledik — Tahta çıktığı zaman söylemiştir.
Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim! — Sefere çıkmak isteğini reddeden sadrazama söylemiştir.
Rusları sarayımın içine bırakırım da, Karadeniz’de dolaşmalarına asla izin vermem — İstanbul Antlaşması’ndaki şartları duyunca söylemiştir.

Sultan II.Mahmud ve Sözleri
Sultan II.Mahmud ve Sözleri
Sultan II.Mahmud ve Sözleri

Sultan II.Mahmud’un tarihe geçen sözleri

Kılıç kınından çıkmadığı müddetçe it sürüsü dağılmaz.

Vermeyince mâbud neylesin Sultan Mahmud

II.Abdülhamid Han ve Sözleri
II.Abdülhamid Han ve Sözleri
II.Abdülhamid Han ve Sözleri

Dedesi Fatih kadar zeki Yavuz kadar kararlı Yıldırım gibi gözüpek bir padişah II.Abdülhamid Han. Osmanlı Devleti’ne yıkılma dönemi içerisinde en rahat dönemi yaşatmıştır. Yaşadığı tecrübülerden faydalanarak söylediği sözler tarihe geçmiştir.

II.Abdülhamid Han’ın tarihe geçen sözleri

 • Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar.
 • Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
 • Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor!
 • Düşmanımın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşitide borçlandırmadır.
 • Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.
 • Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir.
 • Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir.
 • Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
 • İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

Osmanlı Devleti’nin böyle bir hakimiyet düzeni kurabilmesinde en önemli faktör sistemi adalet, eşitlik ve hoşgörü üzerine kurmasıydı. Fethettiği yerlerin zenginlerini sömürmemiş halka inanç ve dilediği gibi yaşama özgürlüğü sağlamıştır. Bugün kan gölüne dönen ve heryeri savaş alanı haline dönen Ortadoğu coğrafyasının haline bakarsanız  Osmanlı’yı daha iyi idrâk edebilirsiniz. Böyle bir düzeni sağlayan Osmanlı padişahlarının sözlerini vakit buldukça güncelleyeceğiz. Sizlerinde eklemek istediği padişah ve sözleri olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.