Adil Davranmak İle İlgili Sözler

Adil Davranmak İle İlgili Sözler

Adil Davranmak İle İlgili Sözler

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. –Victor Hugo-

Eğer gücünüzün zirvesindeyken adaletin önünde eğilebiliyorsanız, o zaman gerçekten adil birisiniz demektir! -Mehmet Murat İldan-

Hiç kimsenin adil olma zorluluğu yoktur ama herkesin doğruları öğrenme hakkı vardır.

Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir. -Hz. Ebubekir (r.a)-

Adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. (Erich Auerbach)

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. –P. Pascal-
Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. (Andi İvey)

Adileyetin azaldığı, küçüldüğü yerlerde, büyük olan artık adaletsizliktir.

Adil ol kudretin sürekli olsun. (Hz. Ali (r.a.))
Adaletsizliklerin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir. –Eflatun-

Adil olmak her zaman doğruların yanında olmak demektir.

Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur. -Daniel Defoe-

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. -La Cordaire-

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.
Adil insanla ilgili sözler
insana en çok adil olmak yaraşır

Tek tarafı dinleyerek verilen karar, doğru olsa bile hiçbir zaman adil olamaz. –Seneca-

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir. –Eflatun-

İçten gelen gülüş anlarının yaşamın en güzel anları olduğunu söylemek son derece adil olacaktır. -Mehmet Murat İldan-

İyilikte bir şey yok. Güzel ve zengin olunca elbette iyi olur insan. Mesele adil olmakta. Ama bu adaletsizlikte hizmetçi ol da iyi ol bakalım. -Jean Genet-

İlginizi çekebilir:  Yıldız ile ilgili Sözler

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. (Erich Auerbach)

Eğer hiç durmadan hayat adil değildir diyor fakat bununla ilgili de ciddi bir şey yapmıyorsak, o zaman hayat sonsuza dek adaletsiz kalmaya devam edecektir! -Mehmet Murat İldan-

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mi edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? (Henry David Thoreau)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif)
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şeyi onun etrafında döner. (Konfüçyüs)

Adil olmak zor bir iştir, bu herkesin yapacağı bir şey değildir.

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz. –Eflatun-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.